Xem thêm >>
Sản phẩm Khuyến mãi
Xem thêm >>
Sản phẩm mới
 1. Ba rọi heo (1kg)
  Ba rọi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 157.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 185.000 ₫
 2. Nước xương hầm 820ml
  Nước xương hầm 820ml
  Giá đặc biệt 34.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 40.000 ₫
 3. XÚC XÍCH SỤN GIÒN 250G
  XÚC XÍCH SỤN GIÒN 250G
  Giá đặc biệt 30.600 ₫
  10%
  Giá thông thường 34.000 ₫
Xem thêm >>
Sản phẩm bán chạy
 1. XÚC XÍCH SỤN GIÒN 250G
  XÚC XÍCH SỤN GIÒN 250G
  Giá đặc biệt 30.600 ₫
  10%
  Giá thông thường 34.000 ₫
  Chi tiết
 2. XÚC XÍCH SỤN GIÒN 500G
  XÚC XÍCH SỤN GIÒN 500G
  Giá đặc biệt 59.400 ₫
  10%
  Giá thông thường 66.000 ₫
  Chi tiết
 3. CHẢ GIÒ NẤM NGŨ VỊ VISSAN 400G
  CHẢ GIÒ NẤM NGŨ VỊ VISSAN 400G
  Giá đặc biệt 40.600 ₫
  7%
  Giá thông thường 43.600 ₫
  Chi tiết
 4. Thịt heo xay (1kg)
  Thịt heo xay (1kg)
  Giá đặc biệt 116.000 ₫
  20%
  Giá thông thường 145.000 ₫
  Chi tiết
 5. Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Giá đặc biệt 210.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 247.000 ₫
  Chi tiết
 6. Ba rọi heo (1kg)
  Ba rọi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 157.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 185.000 ₫
  Chi tiết
 7. Bò xào bò Úc (1kg)
  Bò xào bò Úc (1kg)
  280.000 ₫
  Chi tiết
 8. Bít tết bò Úc (1kg)
  Bít tết bò Úc (1kg)
  330.000 ₫
  Chi tiết
 9. Thăn nội Úc (1kg)
  Thăn nội Úc (1kg)
  425.000 ₫
  Chi tiết
 10. Nước xương hầm 820ml
  Nước xương hầm 820ml
  Giá đặc biệt 34.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 40.000 ₫
  Chi tiết

Hôm nay ăn gì