Khuyến mãi

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 58

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. XÚC XÍCH SỤN GIÒN 250G
  XÚC XÍCH SỤN GIÒN 250G
  Giá đặc biệt 30.600 ₫
  10%
  Giá thông thường 34.000 ₫
 2. XÚC XÍCH SỤN GIÒN 500G
  XÚC XÍCH SỤN GIÒN 500G
  Giá đặc biệt 59.400 ₫
  10%
  Giá thông thường 66.000 ₫
 3. CỐT LẾT XỐT TIÊU ĐEN VISSAN 500G
  CỐT LẾT XỐT TIÊU ĐEN VISSAN 500G
  Giá đặc biệt 69.800 ₫
  10%
  Giá thông thường 77.500 ₫
 4. CỐT LẾT XỐT SA TẾ VISSAN 500G
  CỐT LẾT XỐT SA TẾ VISSAN 500G
  Giá đặc biệt 69.800 ₫
  10%
  Giá thông thường 77.500 ₫
 5. BA RỌI XỐT TIÊU ĐEN VISSAN 500G
  BA RỌI XỐT TIÊU ĐEN VISSAN 500G
  Giá đặc biệt 94.500 ₫
  10%
  Giá thông thường 105.000 ₫
 6. BA RỌI XỐT SA TẾ VISSAN 500G
  BA RỌI XỐT SA TẾ VISSAN 500G
  Giá đặc biệt 94.500 ₫
  10%
  Giá thông thường 105.000 ₫
 7. HÁ CẢO GẤC VISSAN 300G
  HÁ CẢO GẤC VISSAN 300G
  Giá đặc biệt 41.300 ₫
  7%
  Giá thông thường 44.400 ₫
 8. HÁ CẢO BÍ ĐỎ VISSAN 300G
  HÁ CẢO BÍ ĐỎ VISSAN 300G
  Giá đặc biệt 41.300 ₫
  7%
  Giá thông thường 44.400 ₫
 9. CHẢ GIÒ NẤM NGŨ VỊ VISSAN 400G
  CHẢ GIÒ NẤM NGŨ VỊ VISSAN 400G
  Giá đặc biệt 40.600 ₫
  7%
  Giá thông thường 43.600 ₫
 10. Sườn sống heo (1kg)
  Sườn sống heo (1kg)
  Giá đặc biệt 81.000 ₫
  5%
  Giá thông thường 85.000 ₫
 11. Xương ống heo (1kg)
  Xương ống heo (1kg)
  Giá đặc biệt 77.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 85.000 ₫
 12. Sườn chặt heo (1kg)
  Sườn chặt heo (1kg)
  Giá đặc biệt 163.000 ₫
  6%
  Giá thông thường 172.000 ₫
 13. Thịt heo xay (1kg)
  Thịt heo xay (1kg)
  Giá đặc biệt 116.000 ₫
  20%
  Giá thông thường 145.000 ₫
 14. Sườn non heo (1kg)
  Sườn non heo (1kg)
  Giá đặc biệt 217.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 255.000 ₫
 15. Phi lê heo (Thăn Heo) (1kg)
  Phi lê heo (Thăn Heo) (1kg)
  Giá đặc biệt 164.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 193.000 ₫
 16. Xương đuôi heo (1kg)
  Xương đuôi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 77.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 85.000 ₫
 17. Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Giá đặc biệt 210.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 247.000 ₫
 18. Ba rọi heo (1kg)
  Ba rọi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 157.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 185.000 ₫
 19. Bắp giò heo (1kg)
  Bắp giò heo (1kg)
  Giá đặc biệt 97.000 ₫
  12%
  Giá thông thường 110.000 ₫
 20. Cốt lết (1kg)
  Cốt lết (1kg)
  Giá đặc biệt 106.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 125.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 58

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần