Thực phẩm chế biến

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 130

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. XÚC XÍCH SỤN GIÒN 250G
  XÚC XÍCH SỤN GIÒN 250G
  Giá đặc biệt 30.600 ₫
  10%
  Giá thông thường 34.000 ₫
 2. XÚC XÍCH SỤN GIÒN 500G
  XÚC XÍCH SỤN GIÒN 500G
  Giá đặc biệt 59.400 ₫
  10%
  Giá thông thường 66.000 ₫
 3. CỐT LẾT XỐT TIÊU ĐEN VISSAN 500G
  CỐT LẾT XỐT TIÊU ĐEN VISSAN 500G
  Giá đặc biệt 69.800 ₫
  10%
  Giá thông thường 77.500 ₫
 4. CỐT LẾT XỐT SA TẾ VISSAN 500G
  CỐT LẾT XỐT SA TẾ VISSAN 500G
  Giá đặc biệt 69.800 ₫
  10%
  Giá thông thường 77.500 ₫
 5. BA RỌI XỐT TIÊU ĐEN VISSAN 500G
  BA RỌI XỐT TIÊU ĐEN VISSAN 500G
  Giá đặc biệt 94.500 ₫
  10%
  Giá thông thường 105.000 ₫
 6. BA RỌI XỐT SA TẾ VISSAN 500G
  BA RỌI XỐT SA TẾ VISSAN 500G
  Giá đặc biệt 94.500 ₫
  10%
  Giá thông thường 105.000 ₫
 7. HÁ CẢO GẤC VISSAN 300G
  HÁ CẢO GẤC VISSAN 300G
  Giá đặc biệt 41.300 ₫
  7%
  Giá thông thường 44.400 ₫
 8. HÁ CẢO BÍ ĐỎ VISSAN 300G
  HÁ CẢO BÍ ĐỎ VISSAN 300G
  Giá đặc biệt 41.300 ₫
  7%
  Giá thông thường 44.400 ₫
 9. CHẢ GIÒ NẤM NGŨ VỊ VISSAN 400G
  CHẢ GIÒ NẤM NGŨ VỊ VISSAN 400G
  Giá đặc biệt 40.600 ₫
  7%
  Giá thông thường 43.600 ₫
 10. Nước xương hầm 820ml
  Nước xương hầm 820ml
  Giá đặc biệt 34.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 40.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 130

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần