Giò các loại

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Giò lụa Hương Quê 500g
  Giò lụa Hương Quê 500g
  Giá đặc biệt 49.500 ₫
  10%
  Giá thông thường 55.000 ₫
 2. Giò lụa 500g
  Giò lụa 500g
  Giá đặc biệt 94.500 ₫
  10%
  Giá thông thường 105.000 ₫
 3. Giò lụa 250g
  Giò lụa 250g
  Giá đặc biệt 48.200 ₫
  10%
  Giá thông thường 53.500 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần