Thịt nguội

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. XÚC XÍCH SỤN GIÒN 250G
  XÚC XÍCH SỤN GIÒN 250G
  Giá đặc biệt 30.600 ₫
  10%
  Giá thông thường 34.000 ₫
 2. XÚC XÍCH SỤN GIÒN 500G
  XÚC XÍCH SỤN GIÒN 500G
  Giá đặc biệt 59.400 ₫
  10%
  Giá thông thường 66.000 ₫
 3. Xúc xích Lucky phô mai 500g
  Xúc xích Lucky phô mai 500g
  Giá đặc biệt 60.300 ₫
  10%
  Giá thông thường 67.000 ₫
 4. Xúc xích Lucky phô mai 250g
  Xúc xích Lucky phô mai 250g
  Giá đặc biệt 31.400 ₫
  10%
  Giá thông thường 34.800 ₫
 5. Xúc xích Lucky 500g
  Xúc xích Lucky 500g
  Giá đặc biệt 60.300 ₫
  10%
  Giá thông thường 67.000 ₫
 6. Xúc xích Lucky 250g
  Xúc xích Lucky 250g
  Giá đặc biệt 31.400 ₫
  10%
  Giá thông thường 34.800 ₫
 7. Xúc xích Cocktail 200g
  Xúc xích Cocktail 200g
  Giá đặc biệt 28.800 ₫
  10%
  Giá thông thường 32.000 ₫
 8. Nem chua 200g
  Nem chua 200g
  Giá đặc biệt 34.100 ₫
  10%
  Giá thông thường 37.800 ₫
 9. Nem chua 100g
  Nem chua 100g
  Giá đặc biệt 17.100 ₫
  10%
  Giá thông thường 18.900 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần