Thực phẩm tươi sống

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 23

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Sườn sống heo (1kg)
  Sườn sống heo (1kg)
  Giá đặc biệt 81.000 ₫
  5%
  Giá thông thường 85.000 ₫
 2. Xương ống heo (1kg)
  Xương ống heo (1kg)
  Giá đặc biệt 77.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 85.000 ₫
 3. Sườn chặt heo (1kg)
  Sườn chặt heo (1kg)
  Giá đặc biệt 163.000 ₫
  6%
  Giá thông thường 172.000 ₫
 4. Thịt heo xay (1kg)
  Thịt heo xay (1kg)
  Giá đặc biệt 116.000 ₫
  20%
  Giá thông thường 145.000 ₫
 5. Sườn non heo (1kg)
  Sườn non heo (1kg)
  Giá đặc biệt 217.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 255.000 ₫
 6. Phi lê heo (Thăn Heo) (1kg)
  Phi lê heo (Thăn Heo) (1kg)
  Giá đặc biệt 164.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 193.000 ₫
 7. Xương đuôi heo (1kg)
  Xương đuôi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 77.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 85.000 ₫
 8. Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Giá đặc biệt 210.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 247.000 ₫
 9. Ba rọi heo (1kg)
  Ba rọi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 157.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 185.000 ₫
 10. Bắp giò heo (1kg)
  Bắp giò heo (1kg)
  Giá đặc biệt 97.000 ₫
  12%
  Giá thông thường 110.000 ₫
 11. Cốt lết (1kg)
  Cốt lết (1kg)
  Giá đặc biệt 106.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 125.000 ₫
 12. Nạc vai heo (1kg)
  Nạc vai heo (1kg)
  Giá đặc biệt 140.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 155.000 ₫
 13. Nạc đùi heo (1kg)
  Nạc đùi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 140.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 155.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 23

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần