Thịt heo Vietgap

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Sườn sống heo (1kg)
  Sườn sống heo (1kg)
  Giá đặc biệt 81.000 ₫
  5%
  Giá thông thường 85.000 ₫
 2. Xương ống heo (1kg)
  Xương ống heo (1kg)
  Giá đặc biệt 77.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 85.000 ₫
 3. Sườn chặt heo (1kg)
  Sườn chặt heo (1kg)
  Giá đặc biệt 163.000 ₫
  6%
  Giá thông thường 172.000 ₫
 4. Thịt heo xay (1kg)
  Thịt heo xay (1kg)
  Giá đặc biệt 116.000 ₫
  20%
  Giá thông thường 145.000 ₫
 5. Sườn non heo (1kg)
  Sườn non heo (1kg)
  Giá đặc biệt 217.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 255.000 ₫
 6. Phi lê heo (Thăn Heo) (1kg)
  Phi lê heo (Thăn Heo) (1kg)
  Giá đặc biệt 164.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 193.000 ₫
 7. Xương đuôi heo (1kg)
  Xương đuôi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 77.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 85.000 ₫
 8. Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Giá đặc biệt 210.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 247.000 ₫
 9. Ba rọi heo (1kg)
  Ba rọi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 157.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 185.000 ₫
 10. Bắp giò heo (1kg)
  Bắp giò heo (1kg)
  Giá đặc biệt 97.000 ₫
  12%
  Giá thông thường 110.000 ₫
 11. Cốt lết (1kg)
  Cốt lết (1kg)
  Giá đặc biệt 106.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 125.000 ₫
 12. Nạc vai heo (1kg)
  Nạc vai heo (1kg)
  Giá đặc biệt 140.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 155.000 ₫
 13. Nạc đùi heo (1kg)
  Nạc đùi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 140.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 155.000 ₫
 14. Nạc dăm heo (1kg)
  Nạc dăm heo (1kg)
  Giá đặc biệt 154.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 171.000 ₫
 15. Thịt vai heo (1kg)
  Thịt vai heo (1kg)
  Giá đặc biệt 117.000 ₫
  10%
  Giá thông thường 130.000 ₫
 16. Thịt đùi heo (1kg)
  Thịt đùi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 117.000 ₫
  20%
  Giá thông thường 146.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần