Khuyến mãi

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. THỊT VAI HEO THẢO MỘC 1kg (VSM)
  THỊT VAI HEO THẢO MỘC 1kg (VSM)
  Giá đặc biệt 119.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 140.000 ₫
 2. THỊT VAI HEO THẢO MỘC 500G (VSM)
  THỊT VAI HEO THẢO MỘC 500G (VSM)
  Giá đặc biệt 59.500 ₫
  15%
  Giá thông thường 70.000 ₫
 3. NẠC VAI HEO VIETGAP 1KG (VSM)
  NẠC VAI HEO VIETGAP 1KG (VSM)
  Giá đặc biệt 140.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 165.000 ₫
 4. NẠC VAI HEO VIETGAP 500G (VSM)
  NẠC VAI HEO VIETGAP 500G (VSM)
  Giá đặc biệt 70.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 82.500 ₫
 5. NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 1KG (VSM)
  NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 1KG (VSM)
  Giá đặc biệt 140.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 165.000 ₫
 6. NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 500G (VSM)
  NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 500G (VSM)
  Giá đặc biệt 70.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 82.500 ₫
 7. SƯỜN CHẶT HEO VIETGAP 1KG (VSM)
  SƯỜN CHẶT HEO VIETGAP 1KG (VSM)
  Giá đặc biệt 161.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 190.000 ₫
 8. SƯỜN CHẶT HEO VIETGAP 500G (VSM)
  SƯỜN CHẶT HEO VIETGAP 500G (VSM)
  Giá đặc biệt 80.500 ₫
  16%
  Giá thông thường 95.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần