Giò các loại

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

16 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Giò lụa thủ 500g
  Giò lụa thủ 500g
  Giá đặc biệt 79.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 92.800 ₫
 2. Giò lụa thủ 250g
  Giò lụa thủ 250g
  Giá đặc biệt 39.500 ₫
  15%
  Giá thông thường 46.400 ₫
 3. Giò lụa bì 500g
  Giò lụa bì 500g
  Giá đặc biệt 79.000 ₫
  15%
  Giá thông thường 92.800 ₫
 4. Giò lụa bì 250g
  Giò lụa bì 250g
  Giá đặc biệt 39.500 ₫
  15%
  Giá thông thường 46.400 ₫
 5. Giò lụa lá chuối 500g
  Giò lụa lá chuối 500g
  Giá đặc biệt 91.800 ₫
  15%
  Giá thông thường 108.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

16 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần