Thực phẩm tươi sống

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 23

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Xương ống heo (1kg)
  Xương ống heo (1kg)
  Giá đặc biệt 94.000 ₫
  5%
  Giá thông thường 98.000 ₫
 2. Thịt heo xay (1kg)
  Thịt heo xay (1kg)
  Giá đặc biệt 118.000 ₫
  26%
  Giá thông thường 159.000 ₫
 3. Sườn non heo (1kg)
  Sườn non heo (1kg)
  Giá đặc biệt 235.000 ₫
  17%
  Giá thông thường 280.000 ₫
 4. Phi lê heo (Thăn Heo) (1kg)
  Phi lê heo (Thăn Heo) (1kg)
  Giá đặc biệt 176.000 ₫
  17%
  Giá thông thường 212.000 ₫
 5. Xương đuôi heo (1kg)
  Xương đuôi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 94.000 ₫
  13%
  Giá thông thường 107.500 ₫
 6. Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Giá đặc biệt 227.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 270.000 ₫
 7. Ba rọi heo (1kg)
  Ba rọi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 173.000 ₫
  17%
  Giá thông thường 208.000 ₫
 8. Bắp giò heo (1kg)
  Bắp giò heo (1kg)
  Giá đặc biệt 113.000 ₫
  8%
  Giá thông thường 122.000 ₫
 9. Cốt lết (1kg)
  Cốt lết (1kg)
  Giá đặc biệt 119.000 ₫
  12%
  Giá thông thường 135.000 ₫
 10. Nạc vai heo (1kg)
  Nạc vai heo (1kg)
  Giá đặc biệt 129.000 ₫
  22%
  Giá thông thường 165.000 ₫
 11. Nạc đùi heo (1kg)
  Nạc đùi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 129.000 ₫
  22%
  Giá thông thường 165.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục20 1 23

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần