Thịt heo Vietgap

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Xương ống heo (1kg)
  Xương ống heo (1kg)
  Giá đặc biệt 94.000 ₫
  5%
  Giá thông thường 98.000 ₫
 2. Thịt heo xay (1kg)
  Thịt heo xay (1kg)
  Giá đặc biệt 118.000 ₫
  26%
  Giá thông thường 159.000 ₫
 3. Sườn non heo (1kg)
  Sườn non heo (1kg)
  Giá đặc biệt 235.000 ₫
  17%
  Giá thông thường 280.000 ₫
 4. Phi lê heo (Thăn Heo) (1kg)
  Phi lê heo (Thăn Heo) (1kg)
  Giá đặc biệt 176.000 ₫
  17%
  Giá thông thường 212.000 ₫
 5. Xương đuôi heo (1kg)
  Xương đuôi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 94.000 ₫
  13%
  Giá thông thường 107.500 ₫
 6. Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Ba rọi heo rút sườn (1kg)
  Giá đặc biệt 227.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 270.000 ₫
 7. Ba rọi heo (1kg)
  Ba rọi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 173.000 ₫
  17%
  Giá thông thường 208.000 ₫
 8. Bắp giò heo (1kg)
  Bắp giò heo (1kg)
  Giá đặc biệt 113.000 ₫
  8%
  Giá thông thường 122.000 ₫
 9. Cốt lết (1kg)
  Cốt lết (1kg)
  Giá đặc biệt 119.000 ₫
  12%
  Giá thông thường 135.000 ₫
 10. Nạc vai heo (1kg)
  Nạc vai heo (1kg)
  Giá đặc biệt 129.000 ₫
  22%
  Giá thông thường 165.000 ₫
 11. Nạc đùi heo (1kg)
  Nạc đùi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 129.000 ₫
  22%
  Giá thông thường 165.000 ₫
 12. Nạc dăm heo (1kg)
  Nạc dăm heo (1kg)
  Giá đặc biệt 160.000 ₫
  16%
  Giá thông thường 189.000 ₫
 13. Thịt vai heo (1kg)
  Thịt vai heo (1kg)
  Giá đặc biệt 126.000 ₫
  8%
  Giá thông thường 136.000 ₫
 14. Thịt đùi heo (1kg)
  Thịt đùi heo (1kg)
  Giá đặc biệt 126.000 ₫
  22%
  Giá thông thường 161.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

18 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần